header image

MEDCITIES konferencija u Dubrovniku

11.11.2015.
blog image

Sekretarka sekretarijata za kulturu, sport i drustvene djelatnosti opstine Kotor Tijana Cadjenovic sa saradnicom Madalenom Jovanovic boravi na dvodnevnoj konferenciji MEDCITIES koja se odrzava u Dubrovniku. Ucestvuju na okruglom stolu sa temom socijalna kohezija u istorijskim mediteranskim gradovima, sa prezentacijom o nacinima stambenog zbrinjavanja socijalno ugrozenih lica. Ucestvuje ukupno 60-ak predstavnika Dubrovnika, Zagreba, Barselone, Izmira, Medine, Tunisa... Srdacno,Tijana Cadjenovic