Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

NASTAVAK PROJEKTA "SOCIJALNA INKLUZIJA U CRNOJ GORI" NA KOTORSKOM BAZENU

28.03.2024.
NASTAVAK PROJEKTA "SOCIJALNA INKLUZIJA U CRNOJ GORI" NA KOTORSKOM BAZENU

I ove nedjelje, 31.03.2024. godine, zatvoreni bazen „Zoran Džimi Gopčević“ rezervisan je za plivačke događaje u okviru projekta „Socijalna inkluzija u Crnoj Gori“.

Prvi plivački događaj sa početkom u 10:30h će okupiti starija lica i osobe sa fizičkim invaliditetom, kao i pacijente smještene u ZU Specijalna bolnica za psihijatriju „Dobrota” Kotor.

Drugi plivački događaj sa početkom u 11:30h biće posvećen djeci školskog uzrasta i djeci sa smetnjama u razvoju, čime se još jednom potvrđuje saradnja sa dnevnim boravkom JU Resursnog centra za sluh i govor "Dr Peruta Ivanović" i inkluzivni karakter ovog projekta.

Specijalista primijenjene fizioterapije Miljan Nikčević će sa polaznicima obije grupe odraditi vježbe zagrijavanja i disanja, a u bazenu vježbe za povećanje obima pokreta i jačanje mišića.

Podsjećamo, Opština Kotor je u prethodnoj godini započela implementaciju projekta “Socijalna inkluzija u Crnoj Gori” finansijski podržanog od strane Regije Friuli Venezia Giulia, u skladu sa Zakonom Regije FVG od 30. oktobra 2000, br.19. U okviru projekta se svake nedjelje počev od 28. januara pa do sredine maja organizuju plivački događaji za različite ranjive grupe u našem gradu, pod nadzorom stručnog lica.

Osnovni cilj projekta je sprovođenje aktivnosti usmjerenih na inkluziju i socijalnu integraciju ranjivih grupa, a pogotovo osoba sa invaliditetom čije su fizičke i senzorne sposobonosti dugoročno narušene, kroz sportsku praksu, u cilju senzo-motornog i psihofizičkog oporavka, promovišući fizičku aktivnost kao rehabilitacionu, edukativnu i socijalnu praksu po socio-zdravstvenim protokolima.

Projekat se temelji na pretpostavkama koje se odnose na  značaj motoričke sposobnosti i fizičke aktivnosti kao prakse ne samo za rehabilitaciju, već i zbog njene suštinske edukativne i društvene vrijednosti, kao alata za poboljšanje kvaliteta života i zaštite zdravlja i kao sredstva za socijalnu integraciju.

Više informacija o samom  projektu ali i o Kalendaru događaja i prijavu na jedan od narednih rekreativnih događaja koji će se organizovati na zimskom bazenu u okviru ovog projekta možete dobiti na  broj +382 063276782 i na Instagram profilu ISM Community (@ism_communityhub).