Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

PROJEKAT „SOCIJALNA INKLUZIJA U CRNOJ GORI“

26.01.2024.
PROJEKAT „SOCIJALNA INKLUZIJA U CRNOJ GORI“

U prethodnoj godini Opština Kotor je započela implementaciju projekta “ Socijalna Inkluzija u Crnoj Gori” finansijski podržanog od strane Regije Friuli Venezia Giulia, u skladu sa Zakonom Regije FVG od 30. oktobra 2000, br.19.

Osnovni cilj projekta je sprovođenje aktivnosti usmjerenih na inkluziju i socijalnu integraciju ranjivih grupa a pogotovo osoba sa invaliditetom čije su fizičke i senzorne sposobnosti dugoročno narušene. Isto će se u najvećoj mjeri realizovati kroz sportsku praksu, u cilju senzo-motornog i psihofizičkog oporavka, promovišući fizičku aktivnost kao rehabilitacionu, edukativnu i socijalnu praksu po socio-zdravstvenim protokolima.

Projekat se temelji na pretpostavkama koje se odnose na značaj motoričke sposobnosti i fizičke aktivnosti kao prakse ne samo za rehabilitaciju, već i zbog njene suštinske edukativne i društvene vrijednosti, kao alata za poboljšanje kvaliteta života i zaštite zdravlja i kao sredstva za socijalnu integraciju;

U okviru projekta „Socijalna inkluzija u Crnoj Gori“  jedna od aktivnosti je organizacija niza događaja posvećenih različitih kategorija ranjivih grupa na zatvorenom bazenu „Zoran Džimi Gopčević“.

U nedelju 28.01.2024.godine u 10:30h na zatvorenom bazenu biće održan prvi plivački događaj posvećen starijim osobama. Ovaj događaj se organizuje  u saradnji sa Domom starih 'Grabovac' Risan i Dnevnim boravkom za starije osobe i lica sa invaliditetom u Rakitama. Polaznici prve, kao i ostalih grupa raspoređenih prema Kalendaru događaja, imaće priliku da uz vođenje i pod nadzorom stručnog lica – fizioterapeuta, rade vježbe u bazenu uz prilagođavanje tako da pomažu u opsegu pokreta ili snage, u zavisnosti od opšteg stanja, potreba, kao i simptoma grupe polaznika.

Više informacija o samom projektu ali i o Kalendaru događaja, zainteresovana lica mogu dobiti na broj +382 063276782 srijedom, četvrtkom i petkom od 12h do 15h.

Povezane vijesti