Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

PLIVAČKI DOGAĐAJI U OKVIRU PROJEKTA "SOCIJALNA INKLUZIJA " U CRNOJ GORI NA BAZENU ZORAN DŽIMI GOPČEVIĆ

22.03.2024.
PLIVAČKI DOGAĐAJI U OKVIRU PROJEKTA "SOCIJALNA INKLUZIJA " U CRNOJ GORI NA BAZENU ZORAN DŽIMI GOPČEVIĆ

U okviru projekta „Socijalna inkluzija u Crnoj Gori“  Opština Kotor će i ove nedelje 24.03.2024.godine organizovati dva događaja na zatvorenom bazenu „Zoran Džimi Gopčević“.

Prvi plivački događaj sa početkom u 10:30h će, pored starijih osoba i osoba sa fizičkim invaliditetom, biti posvećen i  pacijentima  smještenim u ZU Specijalna bolnica za psihijatriju „Dobrota” Kotor.

Drugi plivački događaj sa početkom u 11:30 h biće posvećen djeci školskog uzrasta i djeci sa smetnjama u razvoju. Ovaj događaj se organizuje u saradnji sa dnevnim boravkom JU Resursni centar za sluh i govor "Dr Peruta Ivanović".

Spec. primijenjene fizioterapije Miljan Nikčević će polaznicima prve i druge grupe pokazati  vježbe zagrijavanja i disanja, a u bazenu vježbe za povećanje obima pokreta i jačanja mišića.

Podsjećamo, Opština Kotor je u prethodnoj godini započela implementaciju projekta “Socijalna Inkluzija u Crnoj Gori” finansijski podržanog od strane Regije Friuli Venezia Giulia, u skladu sa Zakonom Regije FVG od 30. oktobra 2000, br.19. U okviru projekta se svake nedjelje počev od 28. januara pa do sredine maja organizuju plivački događaji za različite ranjive grupe u našem gradu, pod nadzorom stručnog lica.

Osnovni cilj projekta je sprovođenje aktivnosti usmjerenih na inkluziju i socijalnu integraciju ranjivih grupa, a pogotovo osoba sa invaliditetom čije su fizičke i senzorne sposobonosti dugoročno narušene, kroz sportsku praksu, u cilju senzo-motornog i psihofizičkog oporavka, promovišući fizičku aktivnost kao rehabilitacionu, edukativnu i socijalnu praksu po socio-zdravstvenim protokolima.

Projekat se temelji na pretpostavkama koje se odnose na  značaj motoričke sposobnosti i fizičke aktivnosti kao prakse ne samo za rehabilitaciju, već i zbog njene suštinske edukativne i društvene vrijednosti, kao alata za poboljšanje kvaliteta života i zaštite zdravlja i kao sredstva za socijalnu integraciju.

Više informacija o samom  projektu ali i o Kalendaru događaja i prijavu na jedan od narednih rekreativnih događaja koji će se organizovati na zimskom bazenu u okviru ovog projekta možete dobiti na  broj +382 063276782 i na Instagram profilu ISM Community (@ism_communityhub).