header image

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

RANG LISTA PROJEKTNIH PREDLOGA NVO PRISTIGLIH PO JAVNOM KONKURSU KOTOR (RELOAD) 2018

Komisija za ocjenu projektnih predloga nevladinih organizacija u okviru ReLOaD Javnog konkursa od 23.02.2018. god. (broj:2311) izvršila je evaluaciju svih pristiglih projektnih predloga i dostavila...

Saznajte više 13.04.2018.

RELOAD KONKURS ZA NVO - INFORMACIJE O NEDOSTAJUĆOJ DOKUMENTACIJI I KOREKCIJAMA BUDŽETA

Nakon isteka roka za prijavu na  ReLOaD Javni konkurs u Opštini Kotor i administrativne provjere izvršene od strane ReLOaD Komisije, koja se sastala 27. marta...

Saznajte više 29.03.2018.

UGOVORI NA OSNOVU ODLUKE KOMSIJE O RASPODJELI SREDSTAVA ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE (BROJ: 07-19685, KOTOR 14.12.2017. GODINE)

Obavještavamo javnost da se sa dolenavedene adrese od sada mogu preuzeti ugovori. Prilog: Ugovori na osnovu odluke komisije o raspodjeli sredstava za nevladine organizacije ...

Saznajte više 29.03.2018.

OPŠTINSKI REGISTAR NVO

Pozivamo sve nevladine organizacije registrovane na teritoriji opštine Kotor da popune upitnik i proslijede na e-mail katica.brkanovic@kotor.me  kako bi se uvrstile u opštinski registar nevladinih organizacija.   Prilog: Tabela...

Saznajte više 26.03.2018.

UGOVORI NA OSNOVU ODLUKE KOMSIJE O RASPODJELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA RADA SPORTSKIH ORGANIZACIJA I INDIVIDUALNIH SPORTISTA (BROJ: 01-20385/1 OD 26.12.2017. GODINE).

Obavještavamo javnost da se sa dolenavedene adrese od sada mogu preuzeti ugovori. Prilog: Ugovori na osnovu odluke komisije o raspodjeli sredstava za nevladine organizacije ...

Saznajte više 15.03.2018.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOVA/ICA RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA STRATEGIJE ZA MLADE OPŠTINE KOTOR ZA PERIOD 2019-2022 GODINE.

Pozivaju se ustanove i druga pravna lica iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, kulture, informisanja, sporta, unutrašnje bezbjednosti, nevladinih organizacija i udruženja koja se bave pitanjima...

Saznajte više 12.03.2018.

RADIO KOTOR UGOVOR, 02.03.2018

Obavještavamo javnost da se sa dolenavedene adrese od sada može preuzeti dokumentacija iz ugovora. Prilog: Radio Kotor dokumentacija ...

Saznajte više 02.03.2018.

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH FINANSIRANJU INDIVIDUALNIH SPORTISTA U OPŠTINI KOTOR ZA 2018. G.

Pozivaju se svi individualni sportisti sa sjedištem u opštini Kotor da dostave svoje prijave na konkurs za raspodjelu sredstava budžeta namijenjenih finansiranju individualnih sportista u...

Saznajte više 01.03.2018.

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH SUFINANSIRANJU SPORTSKIH MANIFESTACIJA U OPŠTINI KOTOR ZA 2018. G.

Pozivaju se svi organizatori sportskih manifestacija sa sjedištem u opštini Kotor (sportski klubovi, udruženja) da dostave svoje prijave na konkurs za raspodjelu sredstava budžeta namijenjenih...

Saznajte više 01.03.2018.

OBAVJEŠTENJE - INFO DAN I OBUKA “UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM” 2018

Obavještavamo sve zainteresovane nevladine organizacije da će se Info dan kao i obuka “Upravljanje projektnim ciklusom” u odnosu na Javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava...

Saznajte više 28.02.2018.