header image

Javne rasprave

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU TS 10 - 0.4KV 1X630KVA „N6“ SA UKLAPANJEM U SN MREŽU, K.O.ZAGORA, KOTOR

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-4433 od 16.03.2022.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju TS 10/0.4kV 1x630kVA „N6“ sa uklapanjem u SN...

Saznajte više 17.03.2022.

JAVNA RASPRAVA PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA REKONSTRUKCIJU SA IZMJEŠTANJEM TS 10 - 0.4kV 1x1000kVA “GRAD 9” SA UKLAPANJEM U VN I NN MREŽU (ZAMJENA POSTOJEĆE TS 10 - 0.4kV 2x630kVA “GRAD 9”), REGION 5, K.O.KOTOR II, KOTOR

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA REKONSTRUKCIJU SA IZMJEŠTANJEM TS 10/0.4kV 1x1000kVA “Grad 9” SA UKLAPANJEM U VN I...

Saznajte više 23.02.2022.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU 10 kV KABLOVSKOG VODA I OPTIČKOG KABLA

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/21-7959 od 03.06.2021.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV kablovskog voda i optičkog kabla od TS...

Saznajte više 03.06.2021.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU STUBNE TRAFOSTANICE STS 10 - 0,4KV 100KVA POLJICE SA PRIKLJUČNIM 10 KV KABLOVSKIM VODOM I NN MREŽA TRAFOREONA STS – KRIVOŠIJE DONJE

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/21-5560 od 26.04.2021.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju stubne trafostanice STS 10/0,4kV 100kVA „Poljice“ sa priključnim...

Saznajte više 26.04.2021.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OBIMU I VRSTI DOPUŠTENIH RADOVA NA SPOLJNIM DJELOVIMA STAMBENE ZGRADE

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OBIMU I VRSTI DOPUŠTENIH RADOVA NA SPOLJNIM DJELOVIMA STAMBENE ZGRADE Zaključkom Predsjednika...

Saznajte više 09.04.2021.

JAVNA RASPRAVA - NACRT ODLUKE O POSTAVLJANJU ODNOSNO GRAĐENJU I UKLANJANJU POMOĆNIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

U prilogu se može preuzeti dokumentacija, a više informacija na ovom linku....

Saznajte više 26.02.2021.