header image

Zahtjevi i obrasci

Poštovani građani, na ovoj stranici možete preuzeti neophodne dokumente koji su vezani za podnošenje zahtjeva i molbi u elektronskom obliku. Dokumenti se nalaze u Adobe Acrobat (PDF) formatu.

 Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje  

 Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije

 Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti

 Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine 

 Sekretarijat za imovinsko pravne poslove 

 Služba za inspekcijske poslove 

 Sekretarijat za opštu upravu