header image

POTPISAN SPORAZUM VRIJEDAN PREKO 300 MILIONA EURA

17.12.2019.
blog image
Opština Kotor, Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora i kompanija Bigova Bay d.o.o. su potpisali danas sporazum kojim se stvaraju preduslovi za realizaciju vrijedne investicije u zahvatu DSL 38 Bigova i LSL Trašte.
Prema usvojenim planskim dokumentima, na poluostrvu Bigova – Trašte planirana je izgradnja turističkog kompleksa najviše kategorije, u vidu višenamjenskog turističkog kompleksa, uključujući hotele, vile i komercijalne sadržaje.
,,Ideja za ovaj projekat se rodila prije sedam godina i ovo je veliki dan za Opštinu Kotor i naše partnere Bigova bay. Lokalna samouprava je jako ponosna što će imati jednog ovako respektabilnog investitora koji će da uloži velika sredstva u cilju realizacije i dobijanja novog sadržaja”, najprije je kazao predsjednik Opštine Kotor Željko Aprcović.
On je istakao da je siguran da će se na ovaj način  lokaliteti Donjeg Grblja podići na puno veći stepen. 
,,Nadam se da će vaša investicija biti inicijalna kapisla za buduće investitore na tim izuzetno atraktivnim lokalitetima”, zaključio je predsjednik Aprcović.
,,Ne zanemarujući potrebe lokalnog stanovništva Opština Kotor je pokazala odgovornost da investitorima izađe u susret. Shodno dinamičkom planu, državna studija lokacije 38 za Bigovu i lokalna studija lokacije za Trašte, daju nam osnov da u skadu sa onim što je dogovoreno, već početkom januara iduće godine, krenemo u realizaciju putne infrastrukture, vodovoda, kanalizacije i atmosferske kanalizacije”, kazao je on.
Predsjednik Opštine Kotor Željko Aprcović  je rekao da ono što je ostalo nedovršeno, a nije obaveza lokalne samouprave jeste da se u narednom period iznađu tehnička rješenja za kvalitetno elektro snabdijevanje od trafostanice na Jugodrvu 35/10, zatim polaganje podzemnog kabla i gradnja trafostanice koja će opsluživati buduće naselje, a i lokalnom stanovništvu omogućiti kvalitetnije elektro snabdijevanje.
,,Ovaj projekat u sebi sadrži stacionarne smještane kapacitete u hotelu od preko 400 ležajeva i nešto preko 700 ležajeva u vilama. To dovoljno govori o tome da će veliki broj naših sugrađana dobiti mogućnost radnog angažmana, a multiplikativni efekti za cijelu Crnu Goru će biti nemjerljivi”, istakao je predsjednik Aprcović.
Ukupno procijenjeni troškovi izgradnje primarne i sekundarne javne komunalne infrastructure za opremanje područja DSL Sektor 38 i LSL Trašte iznose oko 14,3 miliona eura, dok naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koju je kompanija Bigova Bay dužna da plati iznosi 6,5 miliona eura. Važno je napomenuti da je pristupna infrastruktura tako projektovana i kapacitirana da će njenom izgradnjom biti zadovoljene potrebe za pitkom vodom i riješene praktično sve ključne komunalne potrebe naselja Bigova i drugih naselja u Donjem Grblju u blizini trase nove komunalne infrastrutkure.
,,Mi smo prije četiri godine bili spremni za ovaj sporazum. Nerijetko se dešava da ovakvi sporazumi budu važniji za političare, nego za narod. Drago mi je što to ovdje nije slučaj”, kazao je predsjednik kompanije u čijem je vlasništvu Bigova Bay Haim Ramon. On se zahvalio  predsjedniku Opštine  što je, kako je kazao, zajedno sa njegovim kolegama, došao do veoma važnog sporazuma.
„Mi smo spremni da uložimo stotine miliona eura u ovaj projekat, što će imati veoma važan efekat na ovo područje, ali i na cijelu Crnu Goru. Svako će imati koristi od ovog projekta. Vaš interes je i naš interes i mi to veoma dobro razumijemo. Nećemo preduzimati nijedan korak dalje bez vašeg odobrenja. Bićemo zvanično partneri u projektu i radićemo kao pravi partneri. Nadam se da ću vrlo brzo doći i prisustvovati otvaranju Bigova bay” zaključio je Ramon.
Visina planirane investicije u ovaj turistički rizort, prema procjenama investitora, iznosi preko 300 miliona eura. Kompanija Bigova Bay je inače zemljišnoknjižni vlasnik preko 900 kvadratnih metara zemljišta na polustrvu Bigova-Trašte koje je kupljeno od izvornih privatnih vlasnika. Budući da je ova investicija značajna ne samo za razvoj Kotora već i Crne Gore, Opština Kotor i Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora su prepoznali Bigova Bay d.o.o. Kotor kao strateškog razvojnog partnera.
Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 7. februara 2019. godine takođe usvojila mišljenje da je izgradnja turističkog kompleksa ''Bigova Bay'' na rtu Bigova-Trašte i propratne infrastrukture od značaja za razvoj Države Crne Gore.