header image

Zahtjevi i obrasci

Poštovani građani, na ovoj stranici možete preuzeti neophodne dokumente koji su vezani za podnošenje zahtjeva i molbi u elektronskom obliku. Dokumenti se nalaze u Adobe Acrobat (PDF) formatu.

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj

 Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove  

 Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije

 Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti

 Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine 

 Sekretarijat za imovinsko pravne poslove 
 Komunalna policija