Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

Javne Rasprave Sekretarijata za imovinsko - pravne poslove

JAVNI POZIV Za davanje u zakup dijela kat.parc. 954/1 K.O. Lastva javnim nadmetanjem

Predmet ovog poziva je davanje u zakup, na period do privođenja namjeni, ali ne duži od 5 godina, nepokretnosti u državnoj  svojini na kojoj je  ...

Read more 22.11.2017.

TREĆI JAVNI POZIV

Za prodaju putničkog vozila marke AUDI A6 QUATTRO, godina proizvodnje 2014.godina, br.šasije WAUZZZ4G1EN168875, zapremina/snaga motora 2967/180, crne boje u vlasništvu Opštine Kotor, sa početnom cijenom...

Read more 06.07.2017.

JAVNI POZIV za prodaju putničkog vozila marke AUDI A6 QUATTRO

For sale of passenger vehicle AUDI A6 QUATTRO, production year of 2014, chassis number WAUZZZ4G1EN168875, volume / engine power 2967/180, black colour, owned by the...

Read more 05.06.2017.

DRUGI J A V N I P O Z I V Za prodaju putničkog vozila marke AUDI A6 QUATTRO

Za prodaju putničkog vozila marke AUDI A6 QUATTRO, godina proizvodnje 2014.godina,  br.šasije WAUZZZ4G1EN168875, zapremina/snaga motora 2967/180, crne boje u vlasništvu Opštine Kotor, sa početnom cijenom...

Read more 05.06.2017.

JAVNI POZIV Za davanje u zakup nepokretnosti javnim nadmetanjem

1. Predmet ovog poziva je davanje u zakup, na period do 5 godina, nepokretnosti u državnoj svojini, čiji je subjekt raspolaganja Opština Kotor, i to:  ...

Read more 06.09.2015.

JAVNI POZIV za prenos prava svojine na nepokretnostima javnim nadmetanjem - (aukcijom)

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini (...

Read more 10.02.2015.

Javni poziv za davanje u zakup nepokrenosti javnim nadmetanjem

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini (...

Read more 08.04.2014.

JAVNI POZIV ZA PRENOS PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini (...

Read more 08.04.2014.

Ispravka

Vrši se ispravka objavljenog I put Javnog poziva za prenos prava svojine na nepokretnostima javnim nadmetanjem (aukcijom) dana 12. 02.2014 god, zbog tehničkih grešaka nastalih...

Read more 10.02.2014.