header image

JAVNA RASPRAVA - NACRT ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA TURISTIČKE TAKSE

25.07.2019.

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 25.07.2019 g. utvrdila Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o načinu i rokovima plaćanja turističke takse , koji je Zaključkom Skupštine Opštine Kotor br.11-10247 od 25.07.2019 godine stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.
Javna rasprava po navedenoj Odluci otvorena je 25.07.2019 g. i trajaće do zaključno sa 08.08.2019 g.
Nacrt naznačene odluke objaviće se na internet site-u Opštine Kotor www.kotor.me

Centralna javna rasprava održaće se u zgradi Skupstine Opstine Kotor 05.08.2019. godine, sa početkom u 12 h.

Primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije ili na e-mail: trezor@kotor.me , do isteka roka za javnu raspravu.
Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE,BUDŽET I FINANSIJE

PRILOG: