header image

JAVNA RASPRAVA O IZMJENAMA ODLUKE O NAKNADI ZA EKONOMSKO ISKORIŠĆAVANJE KULTURNIH DOBARA

18.07.2019.

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 18.07.2019 g. utvrdila Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara, koji je Zaključkom Skupštine Opštine Kotor br.11-9707 od 18.07.2019 godine stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava po navedenoj Odluci otvorena je 18.07.2019 g. i trajaće do zaključno sa 01.08.2019 g.

Nacrt naznačene odluke objaviće se na internet site-u Opštine Kotor www.kotor.me

Centralna javna rasprava održaće se u zgradi Skupstine Opstine Kotor  29. jula 2019. godine, sa početkom u 12 h.

Primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu  Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije ili na e-mail: trezor@kotor.me , do isteka roka za javnu raspravu.

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije  učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Prilog: Zaključak Skupštine Opštine Kotor br. 11-9707, Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara.