header image

JAVNA RASPRAVA POVODOM NACRTA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE KOTOR 2015

02.12.2014.
blog image

PROGRAM JAVNE RASPRAVEPredsjednik opštine Kotor je dana 02.12.2014. godine utvrdio:- Nacrt Odluke o Budžetu opštine Kotor za 2015. godinu, sa Nacrtom Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2015. god., a Skupština opštine Kotor je na sjednici održanoj dana 02.12.2014 utvrdila Nacrte sljedećih dokumenata:     - Nacrt Izmjena i dopuna Programa uređenja prostora za 2014. godinu- Nacrt Izmjena i dopuna Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotor za 2014 godinu- Nacrt Programa uređenja prostora za 2015. godinu- Nacrt Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2015. godinu

Vrijeme javne rasprave za navedene Nacrte utvrđeno je u trajanju od 15 dana, odnosno od 02.12.2014. godine do zaključno sa 16.12.2014. godine.

Javna rasprava povodom navedenih dokumenata, u prisustvu predstavnika Opštine i Direkcije, održaće se :

04.12.2014. godine (četvrtak)

– za  MZ Morinj, Risan, Donje i Gornje Krivošije i Perast  u  prostorijama MZ Risan sa početkom u 17,00 sati.

– za MZ Dobrota II i Orahovac u prostorijama MZ Dobrota II – Sv. Stasije sa početkom u 19,00 sati.

05.12.2014. godine (petak)

 – za MZ Muo, Prčanj i Stoliv u prostorijama MZ  Stoliv,sa početkom u 17,00 sati

– za MZ Dobrota I u prostorijama MZ Dobrota I, sa početkom u 19,00 sati

08.12.2014. godine (ponedjeljak)

– za MZ  Radanovići, Lastva Grbaljska, Savina, Vranovići, Gornji Grbalj i Glavatičići u prostorijama škole u Radanovićima, sa početkom u 17,00 sati.

– za MZ Škaljari,Kavač i Mirac u prostorijama MZ Škaljari,sa početkom u 19,00 sati 

10.12.2014. godine (srijeda)

– Centarlna javna rasprava u Palati "Bizanti", sa početkom u 17,00 sati.

Zainteresovani svoje primjedbe mogu dostaviti na e-mail opštine Kotor, e-mail prihodi@opstinakotor.com, e-mail urbanizam@opstinakotor.com i Direkcije komunko@t-com.me ili putem pošte na adresu:

– Opština Kotor - Stari grad br. 320
– Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, Škaljari bb. 

Opština Kotor                                          
Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije
Sekretarijat za urb.,građevinarstvo i prostorno planiranje
Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora