header image

JAVNA RASPRAVA POVODOM NACRTA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE KOTOR ZA 2018 GODINU

08.11.2017.
blog image

Predsjednik Opštine Kotor, Odlukom broj 0101- 17464 od 07.11.2017.godine utvrdio je  Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Kotor  za 2018. godinu. Nacrt odluke stavlja se na javnu raspravu.

Prilog :