header image

NACRT ODLUKE O BUDŽETU ZA 2019. GODINU

15.11.2018.
blog image

Predsjednik Opštine Kotor, Odlukom broj 0101- 17180 od 15.11.2018 godine utvrdio je Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2019 godinu. Nacrt Odluke stavlja se na javnu raspravu.

Prilog :