header image

NACRT ODLUKE O NAKNADI ZA KORIŠĆENJE OPŠTINSKIH PUTEVA I DJELOVA DRŽAVNIH PUTEVA KOJI PROLAZE KROZ NASELJE NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

21.11.2022.

U prilogu je dokumentacija: