header image

Javne rasprave Sekretarijata za lokalne prihode budžet i finansije

JAVNA RASPRAVA POVODOM NACRTA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE KOTOR ZA 2018 GODINU

Predsjednik Opštine Kotor, Odlukom broj 0101- 17464 od 07.11.2017.godine utvrdio je  Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Kotor  za 2018. godinu. Nacrt odluke stavlja se na...

Saznajte više 08.11.2017.

JAVNA RASPRAVA - NACRT ODLUKE O POREZU NA NEPOKRETNOSTI

Skupština Opštine Kotor je na sjednici odrzanoj 16.11.2015.godine utvrdila je Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti, Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o boravisnoj taksi i...

Saznajte više 17.11.2015.

JAVNA RASPRAVA - NACRT ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O BORAVIŠNOJ TAKSI

Skupština Opštine Kotor je na sjednici odrzanoj 16.11.2015.godine utvrdila je Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti, Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o boravisnoj taksi i...

Saznajte više 17.11.2015.

JAVNA RASPRAVA - NACRT ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA TURISTIČKE TAKSE

Skupština Opštine Kotor je na sjednici odrzanoj 16.11.2015.godine utvrdila je Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti, Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o boravisnoj taksi i...

Saznajte više 17.11.2015.

JAVNA RASPRAVA POVODOM NACRTA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE KOTOR 2015

PROGRAM JAVNE RASPRAVEPredsjednik opštine Kotor je dana 02.12.2014. godine utvrdio:- Nacrt Odluke o Budžetu opštine Kotor za 2015. godinu, sa Nacrtom Odluke o usvajanju Plana...

Saznajte više 02.12.2014.

NACRT ODLUKE O NAKNADI ZA KORIŠĆENJE OPŠTINSKIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 14.10.2014.g. utvrdila Nacrt Odluke o naknadi za korišćenje opštinskih I nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine...

Saznajte više 15.10.2014.

ODLUKA O NAKNADI ZA EKONOMSKO ISKORIŠĆAVANJE KULTURNIH DOBARA

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 28.05.2014.g. utvrdila Nacrt Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara i istu uputila na...

Saznajte više 29.05.2014.

POZIV NA JAVNU RASPRAVU - BUDŽET ZA 2014 GODINU

Skupština opštine Kotor je na sjednici održanoj 28.11.2013. godine utvrdila Nacrte sledećih dokumenata:...

Saznajte više 28.11.2013.