Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

CONSUMELESS PLUS - MODEL ZA REZILIJENTNE DESTINACIJE ZA OPORAVAK TURIZMA: MANJE JE VIŠE

Opšte informacije o projektu:

AKRONIM: ConsumeLess Plus

Broj projekta: 7998

Broj ugovora:1613980644

Program: INTERREG MEDITERAN (MED)

Trajanje projekta: 13 mjeseci, od 01.juna 2021. do 30. juna 2022. godine.

Tip projekta: Multi-modularni projekt koji uključuje prenos znanja i kapitalizaciju

Prioritetna osa 3: Zaštita i promocija mediteranskih prirodnih i kulturnih resursa

Specifični cilj 3.1.: Poboljšanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i pomorskog turizma u MED području

Budžet projekta: 399.975 eura od toga je 291.720 eura finansirano iz EFRR fonda 85 %

Budžet Opštine Kotor: 56.775,00 eura.

O projektu:

ConsumeLess Plus prenosi model koji je testiran tokom tri godine trajanja ConsumeLess projekta u pet Mediteranskih zemalja (Malta, Italija, Grčka, Albanija i Španija).  ConsumeLess model povećava atraktivnost i konkurentnost odredišta podsticanjem očuvanja resursa područja. Naime, očuvanje ekosistema, minimiziranje upotrebe resursa (npr. energije i vode), smanjenje količine nastalog otpada, minimiziranje emisija štetnih gasova i zagađenja osigurava dobrobit lokalnog stanovništva i posjetilaca i doprinosi oporavku turizma nakon pandemije COVID-19. Dosad je u ConsumeLess model uključeno otprilike oko 30 destinacija i 300 učesnika i objekata. U okviru modela kreirane su smjernice, priručnici,  protokoli, vodiči, promotivni proizvodi, oznake i komunikacijski materijali. Projektom ConsumeLess Plus planira se implementirati već postojeći model u četiri nove mediteranske regije iz Hrvatske, Crne Gore, Francuske i Kipra uključujući pritom inovativnu marketinšku kampanju razvijenu unutar ConsumeLess projekta. Cilj je pomoći mediteranskim regijama u obnovi odredišta, podstičući mala i srednja preduzeća na primjenu zajedničkih načela održivosti. Naime, održivost treba biti vodeće načelo prema oporavku turizma sa ciljem promocije sigurnih odredišta, pritom unapređujući lokalnu proizvodnju i održivi razvoj. Zadatak projekta je prikazati odredište kao ConsumeLess destinaciju koje tako postaje dio mediteranske zajednice koja valorizuje prirodne resurse i kulturnu baštinu i koje se  fokusira na lokalnu privredu i zajednicu.

Zadatak Opštine Kotor je implementacija modela, provjerenih procesa, tehnika, alata, usluga i metoda.

 Partnerstvo:

U projektu učestvuje ukupno šest partnera iz šest različitih zemalja. Vodeći partner je Agencija za energiju i vode - EWA (Malta), dok su drugi partneri na projektu: Ambiente Italia Srl - AI (Italija), Regionalna razvojna agencija Larnaca -Famagusta - ANETEL (Kipar), Institut za poljoprivredu i turizam - IPTPO (Hrvatska), Opština Kotor (Crna Gora) i Privredna komora Nica Obala Azure - CCI Nica (Francuska). Pridruženi partneri na projektu su: Upravno odjeljenje za turizam Istarske županije (Hrvatska), Turistička zajednica Larnake (Kipar) , Regionalna Federacija turističkih poslovnica Provanse-
Alpa-Azurne obale(Francuska), Turistička uprava Malte (Malta) i Turistička organizacija Opštine Kotor (Crna Gora).