header image

Pitanja - Sekretarijat za opštu upravu

Može li se u matičnoj službi izvadit izvod iz matičnog registra rođenih?

Izvod iz matičnog registra rođenih, umrlih i uvjerenje o državljanstvu možete izvaditi u MUP-a Crne Gore,Filijali za građanska stanja i lične isprave Kotor, a u matičnoj službi možete izvaditi izvod iz matičnog registra vjenčanih.

Da li u Građanskom birou mogu platiti taksu za List nepokretnosti/Uknjižbu/Kopiju plana?

U Građanskom birou ne možete platiti gore navedene takse. Naime, radi se o taksama za podneske Uprave za nekretnine, koja je republički organ. Ove takse možete uplatiti na pošti ili banci.

Što je sve potrebno od dokumenata za sklapanje braka stranih državljana?

Potrebna dokumenta za sklapanje braka stranih državljana su:

 • Izvodi iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenja o državljanstvu ili fotokopije pasoša
 • Uvjerenja o slobodnom bračnom stanju
 • Potvrda o bračnoj sposobnosti (za državljane Francuske)
 • Fotokopije pasoša od mladenaca i kumova

Sva dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena i ovjerena od strane ovlaštenog sudskog tumača za dotični jezik,i priložiti zajedno sa originalom.

Kolika je taksa za vjenčanje u Opštini Kotor?

Taksa za vjenčanje u Opštini Kotor :

 • Službene prostorije: 50eura
 • Teren (Hotel,Restoran,...) 200eura, (ponte,plaže, kanice...)250eura

Kako mladenci mogu rezervisati termin za sklapanje braka?

Budući mladenci treba da dođu u prostorije matične službe najkasnije deset dana prije termina sa potrebnim dokumentima da se zakaže tačan datum, mjesto i vrijeme vjenčanja i da matičar uradi zapisnik za sklapanje braka.

Na koji način se budući mladenci mogu obratiti matičaru?

 • Lično Opština Kotor,( prizemlje, soba br.4),MK Risan ,(kod bolničke kapije u Risnu),MK Grbalj,(zgrada pošte Radanovići)
 • Telefonom (matična služba Kotor 325-895,MK Risan 371-510,MK Grbalj 363-043)
 • E-mail:anuska.majdak@kotor.me

Kako se može dobiti izvod iz matičnog registra vjenčanih?

Izvod iz matičnog registra vjenčanih možete dobiti:

 • lično (Opština Kotor, prizemlje broj 4) svaki radni dan u vremenu od 08.00 časova do 11.00 časova.MK Risan radi utorak i četvrtak od 08.00 do 11.00 časova i MK Grbalj radi srijeda i petak od 08.00 časova do 11.00 časova.
 • putem pošte

Kolika je taksa za vjenčani list?

Taksa za izvod iz matičnog registra vjenčanih je 5,00 eura za izvod na običnom obrascu i 15.00 eura za izvod na međunarodnom obrascu.

Može li se u matične knjige vjenčanih Opštine Kotor upisati brak koji je sklopljen u drugoj državi?

U matičnom registru vjenčanih se može upisati brak koji je skopljen u drugoj državi i to u opštini u kojoj su  supružnici  imali  posljednje  zajedničko  prebivalište, ako zajedničkog prebivališta  nema, supružnici  sami odlučuju  u  kojoj  će se opštini  zaključenje  braka  upisati  u matični  registar vjenčanih.

Da li u Građanskom birou mogu platiti porez na promet nepokretnosti/porez na prihod?

U građanskom birou ne mogu se platiti gore navedeni porezi. Ovi porezi plaćaju se Poreskoj upravi, koja je republički organ, pa se uplate vrše na pošti ili banci.

Da li mogu prijaviti boravak u Građanskom birou?

Prijava boravka vrši se u kancelariji Turističke organizacije u Starom gradu ili u Upravi policije.

Da li u opštini mogu izvaditi izvod iz matične knjige rođenih?

Izvod iz matične knjige rođenih, kao i izvod iz matične knjige umrlih, uvjerenje o državljanstvu vadi se u MUP-u, Filijala Kotor.

Gdje strani državljani dobijaju dozvolu za boravak/rad?

Dozvolu za privremeni boravak i rad u Crnoj Gori dobijate u nadležnoj filijali MUP-a Crne Gore. U Građanskom birou, za potrebe pribavljanje potrebne dokumentacije za dozvolu boravka, možete ovjeriti kopije dokumenata i izjavu o boravku koju daje stanodavac/poslodavac.

Što je sve potrebno od dokumenata za sklapanje braka u Opštini Kotor za crnogorske državljane?

Potrebna dokumenta za sklapanje braka Crnogorskih državljana su:

 • Izvodi iz matičnog registra rođenih
 • Uvjerenja o slobodnom bračnom stanju
 • Fotokopije ličnih karata od mladenaca
 • Fotokopije ličnih karata od kumova