header image

Inovativne upravljačke prakse kod trauma i povreda za poboljšanje uslova liječenja pacijenata u prekograničnom području

Prioritetna osa (PO): 1 Jačanje kvaliteta usluga u sektoru javnog zdravlja i socijalne zaštite

Specifični cilj: Poboljšati kvalitet usluga u oblasti javnog zdravlja i socijalne zaštite u prekograničnom području

Trajanje: 24 mjeseca (01.03.2020. - 28.02.2022.)

Ukupan budžet: 1.116.029,99 EUR

EU kofinansiranje: 948.625,48 EUR  

Vodeći partner: Opšta Bolnica Kotor (ME)

Projektni partneri: Opća bolnica Dubrovnik (HR), Javna ustanova Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić” Mostar (BA), Opština Kotor (ME)

Glavni cilj projekta je primjena inovativnih metoda i praksi u zdravstvenoj zaštiti traumatoloških bolesnika, te ulaganje u postojeće tehničke i ljudske kapacitete za unapređenje kvaliteta njege bolesnika. Projekat predlaže uvođenje IT alata za umrežavanje traumatoloških odjeljenja u bolnicama i uspostavljanje efikasnog sistema traumatologije koji će ojačati medicinske kapacitete i interdisciplinarni rad medicinskog osoblja, što će u konačnom doprinijeti povećanju kvaliteta bolničkog i vanbolničkog liječenja traumatoloških pacijenata.

Rezultat projekta se odnosi na uspostavljanje mreže traumatoloških odjeljenja u bolnicama povezanih putem IT alata koji će osigurati audio-vizuelnu komunikaciju, razmjenu medicinskih podataka, savjetovanje medicinskog osoblja, obrazovne aktivnosti i uvođenje pilot projekata u zdravstvene ustanove.

Zahvaljujući sredstvima koja su opredijeljena kroz projekat, Opšta kotorska bolnica će za traumatološko odjeljenje nabaviti vrijednu medicinsku opremu, koja će omogućiti kvalitetniju njegu i liječenje bolesnika, kao i odgovarajuću opremu za telemedicinu, koja će doprinijeti boljoj koordinaciji i unapređenju kapaciteta stručnjaka za traumatologiju u tri partnerske bolnice. Opština Kotor, kao partner na projektu, izvršiće nabavku ronilačke opreme i čamaca za spašavanje u hitnim situacijama, a sprovešće i niz promotivnih aktivnosti u cilju informisanja građana.

Za više informacija:

https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/project/tele-doc/

https://instagram.com/tele.doc?igshid=1fi0e6eg23tds

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fteledocproject%2F