Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

INTERREG IPA program prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru 2014 do 2020, prvi poziv za projekte

Prioritetna osa: Jačanje konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u programskoj oblasti

Ukupan budžet za sve partnere je 1.019.844 Eur

Trajanje: 27 mjeseci (Jun 2017 – Avgust 2019)

Partnerstvo:

Vodeći partner: Opština Kotor
Partner Opštini Kotor sa crnogorske strane: Privredna komora Crne Gore, Javna institucije RERA SD za razvoj Splitsko-dalmatinskog okruga (HR), Ministarstvo gospodarstva/privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije (BIH), PKRS Područna privredna komora Trebinje (BIH).

Kratak opis projekta:

Opština Kotor je kao vodeći partner u okviru prvog poziva za projekte IPA trilateralnog programa prekogranične saradnje između Hrvatske, BiH i Crne Gore (Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020.) aplicirala projektom „Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u jadranskom regionu – BACAR” (Better Access to Growth: Clusters and Competitiveness – Networking on Adriatic Region) sa okvirnim projektnim budžetom od 1.019.844 Eur za sve partnere. Cilj projekta je obezbjeđivanje podrške razvoju preduzetništva kroz jačanje institucionalne infrastrukture, podsticanje udruživanja malih i srednjih preduzeća kroz klastere i promocija preduzeća kroz razvoj elektronskog poslovanja. Projekat je odobren za finansiranje u okviru prioriteta 4: „Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području” – koji doprinosi rješavanju glavnih izazova u oblasti jačanja saradnje između poslovnih subjekata i istraživačkih organizacija i njihove klasterizacije u pravcu razvoja novih proizvoda i usluga u programskom području tri zemlje. Sa crnogorske strane partner Opštini Kotor je Privredna komora Crne Gore, a budžet za Opštinu Kotor je 215,050.00 EUR. Imajući u vidu da je specifični cilj ovog programskog prioriteta jačanje institucionalne infrastrukture i usluga kako se bi se povećala konkurentnost i razvoj poslovnog okruženja u programskom području, dio tih sredstava u iznosu od 33,680.00 EUR je namijenjen razvoju i opremanju Biznis investicionog i informacionog centra Kotor, kao jednog od tri regonalna biznis centra.

U sve tri zemlje (na pilot teritorijama: Kotor – Boka Kotorska, Mostarski okrug i Trebinje, Splitsko – Dalmatinska županija) će se raditi na uspostavljanju i/ili jačanju po tri klastera. Klasteri su kreativna idustrija, turizam i agro-ruralna mala proizvodnja i prerada (voće, povrće, ljekovito bilje).

Opština Kotor će, kao vodeći partner na projektu, voditi računa o tome da se sve aktivnosti metodološki na isti način sprovode i da se pozitivna iskustva ili pitanja relevantna sa sve zemlje iskomuniciraju među prekograničnim partnerima.

Više informacija o programu: http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

Više informacija o projektu: bacar-project.org