header image

Javna preduzeća

Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora

Škaljari bb
tel: 032/ 322-941
mail: komunko@t-com.me
www.kotor-direkcija.co.me

DOO “Komunalno” Kotor

Škaljari bb
tel/fax: 032/325-677
mail: komunalnokotor@t-com.me
www.jkpkotor.com

Vodovod i kanalizacija Kotor d.o.o.

Škaljari bb, Zgrada obnove
tel: 032/325-214
mail: vodovod.kotor@t-com.me

Turistička organizacija Kotor

Stari grad 315, Kotor
tel: 032/325-947
mail: promo@tokotor.me
www.tokotor.me

“Luka Kotor” AD Kotor

Park slobode 1
tel: 032/325-573
mail: portofkotor@t-com.me
www.portofkotor.co.me