header image

JAVNA RASPRAVA - NACRT ODLUKE O POSTAVLJANJU ODNOSNO GRAĐENJU I UKLANJANJU POMOĆNIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

26.02.2021.