header image

NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

30.05.2014.
blog image

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 28.05.2014.g. utvrdila Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i istu uputila na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava po navedenoj Odluci otvorena je 29.05.2014.g. i trajaće do zaključno sa 12.06.2014.g.

Primjedbe, predloge i sugestije mogu se dostaviti puteme e-maila Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora: komunko@t-com.me ili pisanim putem na adresu Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, Škaljari bb.Prilog:

PRILOG: