Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

NACRT PLANA POTROŠNJE DIREKCIJE ZA IZGRADNJU KOTORA ZA 2022. GODINU

27.12.2021.

Prilog: