Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

NACRT PROGRAMA UREĐENJA PROSTORA ZA 2023. GODINE SA PROGRAMOM URBANE SANACIJE ZA 2023.GODINU NACRT PROGRAMA INVESTICIONIH AKTIVNOSTI U OPŠTINI KOTOR ZA 2023.GODINU

09.12.2022.

Prilog: