header image

NACRT VIŠEGODIŠNJEG INVESTICIONOG PLANA OPŠTINE KOTOR ZA PERIOD 2013 - 2017

24.09.2013.
blog image

Skupština opštine Kotor je na sjednici održanoj 09.07.2013. godine utvrdila Nacrt Višegodišnjeg investicionog plana opštine Kotor za period 2013-2017

Vrijeme javne rasprave za Nacrt Višegodišnjeg investicionog plana opštine Kotor za period 2013-2017 utvrđeno je u trajanju od 45 dana, odnosno od 10.07.2013 godine do zaključno sa 23.08.2013 godine.
Zainteresovani, tokom trajanja javne rasprave, svoje primjedbe mogu dostaviti na e-mail opštine Kotor menadzer@opstinakotor.com i e-mail Direkcije komunko@tcom.me ili putem pošte na adresu:
Opština Kotor - Stari grad br. 320
Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, Škaljari bb.

Završna javna rasprava povodom navedenog dokumenata, u prisustvu predstavnika Opštine i Direkcije, održaće se :
16.08.2013. godine (petak)
u palati „Bizanti – Stari grad, sa početkom u 20,00 sati