header image

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KRITERIJUMIMA ZA STIPENDIRANJE STUDENATA U OPŠTINI KOTOR

13.06.2022.

Zaključkom predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-9684 od 10.06.2022. godine, utvrđen je Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o kriterijumima za stipendiranje studenata u opštini Kotor i stavljen na javnu raspravu.

Javna rasprava će trajati od 13.06.2022. do 27.06.2022. godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na internet stranici Opštine Kotor www.kotor.me i putem lokalnog javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 27.06.2022. godine putem pošte, na adresu Stari grad 317, Kotor, preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila kultura@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti.

Dodatna pojašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj 032/325-874 i 032/325-860, lokal 115 kod Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti.

 

 SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI