Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMJENJENIH FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODJAČA U OPŠTINI KOTOR ZA 2017 GODINU

08.12.2017.
JAVNI POZIV ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMJENJENIH FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODJAČA U OPŠTINI KOTOR ZA 2017 GODINU
 1. Pozivaju se individualni poljoprivredni proizvodjači i udruženja poljoprivrednika u Crnoj Gori sa sjedištem u Opštini Kotor a koji su registrovani do dana ovjavljivanja ovog poziva da dostave svoje zahtjevi na  poziv za raspodjelu budžetskih sredstava namjenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvodjača u Opštini Kotor za 2017 godinu. Zahtjevi  se podnose u roku od 10 dana od dana objavljivanja poziva.
 2. 2.Snodno Programu subvencija poljoprivrede na području opštine Kotor za 2017.godine (Program podsticajnih mjera) dodjeljuje se  za:

a) nabavke odnosno povećanje stočnog fonda u govedarstvu i kozarstvu

b) nabavke sadnice maslina

c) nabavka sadnica limuna,mandarina,narandži,smokava,badema  i lješnika

d) nabavka sadnica vinove loze

e) nabavka sadnica paradajza

f) nabavka sadnica ljekovitog i aromatičnog bilja

g) nabavka pčelinjih društava ,ljekova i prihrane  za pčelinja društva

h) nabavka opreme za ribarstvo i razvoj marikulture

i) izgradnja novih i  rekonstrukcija postojećih plastenika za povrtarstvo i cvećarstvo

3. Individualni poljoprivredni proizvodjač  i udruženja poljoprivrednika u Crnoj Gori sa sjedištem u Opštini Kotor. zahtjev  na Javni poziv (zavisno za koji podsticaj podnosi zahtjev) podnose Sekretarijatu za razvoj preduzetništva ,komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor.

  Zahtjev treba da sadrži:

 • ime i prezime poljoprivrednog proizvodjača sa adresom  brojem telefona i brojem žiro računa
 • naziv udruženja sa adresom kontakt  broj telefona i broje žiro računa i spisak članova udruženja
 • vrsta i broj grla stoke koju posjeduju
 • površina zemljišta pod zasadima i vrstu zasada
 • broj košnica pčelinjih društava
 • ribarska oprma koju posjeduju
 • oprema koju posjeduju za razvoj marikulture
 • veličina plastenika koji posjeduje kao i poljoprivrednu kulturu koju u njemu uzgaja

 

4. Uz zahtjev,zapečaćenoj koverti prilaže se :

 • rješenje o registraciji individualnog poljoprivrednog proizvodjača od nadležnog organa i fotokopija lične karte
 • rješenje o registraciji udruženja poljoprivrednih proizvodjača od nadležnog organa     
 • rješenje o registraciji u CRPS (doo,od i sl)
 • potvrda da nema neizmirenih  poreskih obaveza od Sekretarijata za lokalne prihode budžet i finansije Opštini Kotor
 • izjava da za istu investiciju nije koristio podršku od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja
 • naznačiti za koji podsticaj se podnosi zahtjev (količina i vrijednost)

5.Odredjivanje sredstava za subvenciju

     -   Podsticajna sredstva za nabavku sadnica maslina                     8.000,00   €                                                                                                                                    

     -.  Podsticajna sredstva za nabavku sadnica paradajza                  4.000,00                                     .    -.  Podsticajna sredstva za nabavku sadnica limuna,narandži,mandarina,smokava,badema i  lješnjika                    9.000,00  

      -  Podsticajna sredstva za izgradnju i rekonstruk

.plastenika (cvijeća  i povrtarsta)                                                         12.000,00                                                

     -.   Podsticajna sredstva za uzgoj koza                                             9.000,00

      -   Podsticajna sredstva  za uzgoj goveda                                     10.500,00

  .  -    Podsticajna sredstva za nabavku pčelinjih društava,

ljekova i prihranu                                                                                    8.000,00                               

      -   Podsticajna sredstva za nabavku.sadnica aromatičnog

i ljekovitog bilja                                                                                       2.000,00

     -    Posticajna sredstva za nabavku sadnica  vinove loze                 3.500,00           

.     -   Posticajna sredstva za nabavku opreme u ribarstvu

I marikulturi                                                                                             4.000,00                              

 

            UKUPNO                                                                                    70.000,00

 

6. Uslovi prihvatanja zahtjeva po ovom  Javnom pozivu  su:

 • za nabavku sadnica maslina korisnik mora imati minimum 50 stabala maslina upisanih u Registar kod nadležnog Ministarsva
 • za nabavku sadnica paradajza korisnik mora imati površinu obradivog zemljišta koja nije manja od 500m2
 • za izgradnju i rekonstrukciji plastenika korisnik mora imati površinu koja nije manja od 100m2 (površina mora biti u jednoj cjelini)
 • za nabavku pčelinih društava:Ukoliko je predmet investicije formiranje pčelinjaka (početnik) broj pčelinjih društava na kraju investicije ne može biti manji od 10 ,a ukoliko je predmet investicije proširenje pčelinjaka ,broj pčelinjih društava mora biti uvećan za najmanje 5 društava.

Mladi pčelari su osobe mladje od 30 godina i u svom vlasništvu treba da posjeduju najmanje 3 pčelinja društva.

Ukoliko je predmet investicije proširenje pčelinjaka ,nabavke opreme ,antivaroznih podnjača,ljekova i prihrane za pčelinja društva ,broj pčelinjih društava ne smije biti manji od 10 .

 • za za nabavku odnosno povećanje stoćnog fonda: U govedarstvu razvojna premija obuhvata sva ona gazdinstva koja gaje minimum dvije krave i priplodne junice.U kozarstvu razvojna premija obuhvata sva ona gazdinstva koja gaje minimum deset grla u stadu.
 • za nabavku opreme za ribarstvo i razvoj marikulture.Refundacija dijela troškova nabavke opreme za ribarstvo ili marikulture
 • za nabavku sadnica ljekovitog i aromatičnog bilja ,sadnica voćarstva i vinogradarstva:Korisnici moraju da posjeduju ili imaju u zakup obradivo poljoprivredno zemljište ne manje od 500m2

Dokumenta koja se dostavljaju uz zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaj moraju da glase na podnosioca zahtjeva i prilažu se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Svi podneseni dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

Javni poziv je otvoren od 08.12.2017.godine do 18.12.2017.godine. Zahtjevi se podnose u Gradjanskom birou opštine Kotor