Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNI POZIV ZA PROGRAMSKU LINIJU ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA I PROGRAMSKU LINIJU ZA MENTORING

03.05.2019.

Ministarstvo ekonomije je objavilo javni poziv za Programsku liniju za razvoj preduzetništva, kao i ostale programske linije koje se realizuju u okviru Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019. godinu.
Više informacija o programskim linijama koje se realizu u okviru Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019. godinu može naći na web stranici Ministarstva – i to putem banera - http://www.mek.gov.me/program_za_unapredjenje/.
Link za dodatne informacije o Programskoj liniji za razvoj preduzetništva: http://www.mek.gov.me/program_za_unapredjenje/razvoj_preduzetnistva/
Javni poziv za Programsku linije za mentoring je otvoren do 17. maja 2019. godine, dok je rok za prijavu u okviru Programske linije za razvoj preduzetništva do 15. maja 2019.
Za sve dodatne informacije, zainteresovani se pored Ministarstva ekonomoje mogu obratiti i Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komnalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor na:
Tel: 032-325-865
E-mail: privreda@kotor.me