Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

NACRT ODLUKE O ODRŽAVANJU PIJACA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

22.11.2022.

Dokumentacija je u prilogu: