Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

29.09.2023.

Zaključkom predsjednika Opštine Kotor, broj: 01-018/23-24086, od dana 28.09.2023. godine, utvrđen je Nacrt Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 30.09.2023. zaključno sa 14.10.2023. godine.

Nacrt Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem lokalnog javnog emitera Radio Kotora.

Svi zainteresovani subjekti mogu u pisanoj formi dostaviti svoje predloge, prigovore, sugestije i mišljenja na građanskom birou Opštine Kotor, ili putem e-maila: privreda@kotor.me.
Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj će razmotriti predloge, prigovore, sugestije i mišljenja učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Dodatna obavještenja u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon br: 032/325-865 kod Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor.


SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ