Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

01.10.2019.

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 30.09.2019 g. utvrdila Nacrt Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Opštine Kotor, koji je Zaključkom Skupštine Opštine Kotor br.11-14315 od 30.09.2019 godine stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.


Javna rasprava po navedenoj Odluci otvorena je od 01.10.2019 godine i trajaće do zaključno sa 15.10.2019. godine.
Nacrt naznačene odluke objaviće se na internet site-u Opštine Kotor www.kotor.me.


Centralna javna rasprava održaće se u zgradi Skupstine Opstine Kotor (Palata Bizanti) dana 11.10.2019.godine, sa početkom u 10 h.
Primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj ili na e-mail: privreda@kotor.me, do isteka roka za javnu raspravu.


Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

PRILOG: