Kotor

JAVNA RASPRAVA - NACRT ODLUKE O AUTO - TAXI PREVOZU

20.07.2015.
 JAVNA RASPRAVA - NACRT ODLUKE O AUTO - TAXI PREVOZU

Obavještavamo zainteresovana lica da je, dana 20. 07. 2015. godine, otvorena Javna rasprava povodom : Nacrta Odluke o auto-taxi prevozu. Javna rasprava biće otvorena 30 dana, zaključno sa 18. 08. 2015. godine.

Zainteresovana lica svoje predloge, primjedbe i sugestije mogu u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor, a sve bliže informacije mogu dobiti u kancelarijama br.30 – iii sprat - zgrada Opštine.

S E K R E T A R Zoran Stanković, dipl.ing.