Kotor

PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O POSTICAJIMA U RAZVOJU POLJOPRIVREDE

29.09.2017.
PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O POSTICAJIMA U RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Skupština Opštine Kotor je na sjednici odrzanoj 25.09.2017.godine utvrdila Nacrt Odluke o posticajima u razvoju poljoprivrede i stavila na javnu raspravu.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

  1. Povodom Nacrta Odluke o posticajima u razvoju poljoprivrede organizuje se javna rasprava u trajanju od 15 dana,počev od 01. 10. 2017. godine.
  2. Nacrt Odluka će se objaviti na internet site-u Opštine Kotor www.opstinakotor.com i dostaviti mjesnim zajednicama Opštine Kotor.
  3. Javna rasprava za poljoprivredne proizvodjače, zainteresovane građane i predstavnike mjesnih zajednica održaće se u zgradi Skupštine Opštine Kotor - skupštinska sala 06.10.2017. godine,sa početkom u 12,00h.
  4. Centralna javna rasprava će se održati u zgradi Skupštine Opštine Kotor-skupštinska sala 13.10.2017. godine sa početkom u 12,00h.
  5. Organ uprave Opštine Kotor za sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.
  6. Zainteresovana lica svoje predloge i sugestije mogu dostaviti u pisanoj formi na e-mail adresi - privreda@kotor.me ili poslati na adresu Gradjanski biro za Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj (Stari Grad 317, 85330 Kotor)

v.d. S E K R E T A R-a Bujišić Vladimir dipl.ecc.

PRILOG: