header image

Javna Rasprava - Nacrt Plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor

06.07.2014.
blog image

Odlukom Predsjednika Opštine Kotor br. 01-10188 od 10.07.2014.godine,  utvrđen je Nacrt Plana postavljanja objekata privremenog karaktera na teritoriji opštine Kotor i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana. Javna rasprava će trajati od 11.07.2014.godine do 25.07.2014.godine. U toku javne rasprave, građani, pravna lica i drugi zainteresovani subjekti, mogu izvršiti uvid u Elaborat Plana svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 11,00 časova, u prostorijama Sekretarijata za urbanizam,građevinarstvo i prostorno planiranje.

Programom sprovođenja javne rasprave palniran je radni sastanak uz prisustvo obrađivača Plana na kome će stručni tim obrađivača obrazložiti predložena planska rješenja i dati odgovore na moguća pitanja učesnika.

Sastanak je planiran za petak 25.07.2014.godine, sa početkom u 9,00 časova u prostorijama Palate “Bizanti”- Skupštinska sala Opštine Kotor.

Svi učesnici u javnoj raspravi koji budu imali primjedbe na predložena planska rješenja mogu svoje primjedbe u pisanoj formi dostaviti do 25.07.2014.godine, Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje , preko Građanskog biroa Opštine.

Dodatna obaveštenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032 325 -868 i 325 - 860/ lokal 124 i 126 kod Sekretarijata za urbanizam,građevinarstvo i prostorno planiranje opštine Kotor.

 

Prilog: Odluka o utvrđivanju Nacrta Plana privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor

           Nacrt Plana privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor - Dokumenta

 

 Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo

i prostorno planiranje