header image

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE KOTOR I O NACRTU IZVJEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

24.04.2019.

Na link-u je objava javne rasprave o Nacrtu PUP-a Kotor i Nacrtu Izvještaja o SPU, gdje je postavljen tekstualni dio plana, i grafički prilozi – namjena površina, plan infrastrukture i plan predjela za PUP I za GUR:

http://www.mrt.gov.me/vijesti/198728/Javna-rasprava-Nacrtu-Prostorno-urbanistickog-plana-Opstine-Kotor-i-o-Nacrtu-Izvjestaja-o-strateskoj-procjeni-uticaja-na-zivotnu.html

Cjelokupan planski dokument možete preuzeti sa sljedećeg link-a: 

https://we.tl/t-26IY9KdEHS