header image

JAVNA RASPRAVA PO NACRTU IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE SEKTOR 38 - `BIGOVA` I NACRTU IZMJENA I DOPUNA LOKALNE STUDIJE LOKACIJE `TRAŠTE`

26.05.2015.
blog image

Obavještava se javnost da će se u periodu od 30.05.2015. do 15.06.2015. godine, održatiJAVNA RASPRAVAo Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije

Okrugli sto će se održati u Kotoru 09.06.2015. godine od 11-13 h u multimedijalnoj sali Crkve Svetog Pavla u Starom gradu.

Kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija i primjedbi, nacrti izmjena i dopuna planskih dokumenata će biti dostupni javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave u:

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Podgorica, IV Proleterske brigade broj 19, III sprat, kancelarija br. 309, od 10 do 13 časova, kao i u Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor, svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

Nacrti izmjena i dopuna planskih dokumenata će biti dostupni i na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma /www.mrt.gov.me/, a primjedbe i sugestije mogu se slati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Plan možete pruzeti OVDJE