header image

Javna Rasprava: Nacrt odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice u naselju Rakite paralelno sa bujičnim kanalom zvjerinjak

18.03.2015.
blog image

U toku javne rasprave, građani, pravna lica i drugi zainteresovani korisnici prostora, mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor, radnim danima u vremenu od 08,00 do 11,00 časova. Programom sprovođenja javne rasprave planirana je centralna javna rasprava uz prisustvo obrađivača Odluke na kome će stručna lica Sekretarijata obrazložiti predloženu Odluku i davati odgovore na moguća pitanja učesnika. Centralna javna rasprava u MZ Škaljari će se održati 07.04.2015.godine sa početkom u 16 časova uz prisustvo predstavnika Sekretarijata za urbanizam.

Svi učesnici u javnoj raspravi koji budu imali primjedbe na predloženu Odluku mogu svoje primjedbe u pisanoj formi dostaviti do 17.03.2015.god., Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje preko Građanskog biroa Opštine Kotor.

Javna rasprava će se oglasiti preko sredstava javnog informisanja i na sajtu Opštine. Izvještaj o javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefonu broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.

Prilozeni dokumenti: Odluka ZvjerinjakProgramski zadatak 1257 Zvjerinjak.