header image

Nacrt Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa

01.03.2014.
blog image

Obavještavamo zainteresovana lica da je dana 01.03.2014.godine, otvorena javna rasprava povodom Nacrta Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa. Javna rasprava biće otvorena 30 dana, zaključno sa 30.03.2014.godine. Pismene primjedbe Predloge i Sugestije dostavljaju se Sekretarijatu preko Građanskog biroa,  do isteka roka određenog za javnu raspravu. Prilog: Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa