header image

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE KOTOR I O NACRTU IZVJEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

04.03.2020.

U skladu sa članom 35 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17 i 44/18) Ministarstvo održivog razvoja i turizma održaće ponovnu javnu raspravu o Nacrtu Prostorno urbanističkog plana Opštine Kotor i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, u periodu od 04.03.2020.godine do 24.03.2020.godine.
Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19, u Podgorici, zaključno sa 24.03.2020. godine.
Ministarstvo će, u saradnji sa Opštinom Kotor, dana 06.03.2020. godine, od 12:30-15:30h u sali kino Boka, Opština Kotor, organizovati javnu prezentaciju Nacrta prostorno urbanističkog plana opštine Kotor.
Nacrt prostorno urbanističkog plana opštine Kotor i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu dostupni su na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma:

LINK