Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU FOTONAPONSKE ELEKTRANE SE “GRABOVAC”, SNAGE 2025 KW, NA KATASTARSKIM PARCELAMA 1384, 1385, 1386, 1375, 1376 I 1357 K.O. LJEŠEVIĆI

26.10.2022.

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-18369 od 25.10.2022.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju fotonaponske elektrane SE “Grabovac”, snage 2025 kW, na katastarskim parcelama 1384, 1385, 1386, 1375, 1376 i 1357 K.O. Lješevići i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 25.10.2022. do 08.11.2022.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 08.11.2022.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata  za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.