header image

JAVNA RASPRAVA - PROGRAMA ZAŠTITE I OČUVANJA PODRUČJA KOTORA ZA 2019. GODINU

27.11.2018.
blog image

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine pripremio Predlog Programa zaštite i očuvanja područja Kotora za 2019. godinu.

Javna rasprava o navedenom Programu će trajati 15 dana, zaključno sa 11.12.2018. godine.

Centralna javna rasprava biće održana u petak, 07.12.2018. godine u 10 sati u Palati Bizanti.

Zainteresovana lica svoje predloge, primjedbe i sugestije mogu u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor ili na mail: bastina@kotor.me

PRILOG: