header image

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA SAVJET ZA ZAŠTITU I RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

30.10.2017.
blog image

Na osnovu člana 19. Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave ("Službeni list Opštine Kotor" br. 16/05, Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 042/17, 043/17), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Opštine Kotor objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za
Savjet za zaštitu i razvoj lokalne samouprave

1. Pozivaju se građani, mjesne zajednice, nevladine organizacije, kulturne i sportske institucije, udruženja, privredni i drugi subjekti da predlože kandidate za članove Savjeta za zaštitu i razvoj lokalne samouprave.

2. Predlog za člana Savjeta sadrži:

- ime i prezime kandidata
- matični broj
- adresu stanovanja
- kratku biografiju
- izjavu o prihvatanju kandidature.

3. Članovi Savjeta biraju se iz reda istaknutih i uglednih građana Opštine i stručnjaka iz oblasti od značaja za lokalnu samoupravu, i to:
- prostornog i urbanističkog planiranja,
- komunalnih djelatnosti, turizma i ugostiteljstva,
- društvenih djelatnosti,
- lokalne samouprave,
- ekologije.

4. Za člana Savjeta ne mogu biti birani:
- poslanici i odbornici,
- lokalni funkcioneri, starješine organa lokalne uprave i rukovodioci javnih službi čiji je osnivač Opština,
- imenovana, izabrana i postavljena lica u Vladi Republike Crne Gore i organima državne uprave.
- Funkcioneri političkih stranaka (predsjednici stranaka, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici i članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri),
- Lica koja su osuđivana za krivično djelo koje ih čini nedostojnim za rad u organu lokalne uprave i protiv kojih se vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

5. Predlozi za kandidate za članove Savjeta podnose se Odboru za izbor i imenovanja Skupštine Opštine Kotor.

6. Rok za predlaganje kandidata je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

7. Ovaj javni poziv objaviće se u dnevnom listu „Dan“, putem Lokalnog javnog emitera „Radio Kotor“ i na web stranici Opštine Kotor www.kotor.me.

Odbor za izbor i imenovanja