Kotor

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

24.02.2021.

U prilogu možete preuzeti Zaključak a sa linka Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora sledeću dokumentaciju:

Nacrt Programa rada za 2021. godinu

Nacrt Programa uređenja prostora za 2021. godinu

Nacrt Odluke o usvajanju Plana potrošnje za 2021. godinu

Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Nacrt Odluke o naknadi za urbanu sanaciju