header image

NACRT OPŠTINSKOG PLANA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD POPLAVA

11.06.2014.
blog image

Na osnovu člana 30. Statuta Opštine Kotor („Sl. List Opštine Kotor“ br. 3/04 i „Sl. List CG“ br. 17/08, 1/09, 40/10 i 4/11) ,Skupština Opštine Kotor na sjednici održanoj 28. 05. 2014. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

  1. Utvrđuju se Nacrt Opštinskog Plana za zaštitu i spašavanje od poplava.
  2. Navedeni Nacrt stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.
  3. Učesnici javne rasprave će svoja mišljenja, primjedbe i sugestije dostavljati Službi zaštite i spašavanja. Broj: 11-7345 Kotor; 28. 05. 2014. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR

PREDSJEDNIK,Nikola Bukilica