Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Javne rasprave Sekretarijata za lokalne prihode budžet i finansije

PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE NA NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE KOTOR ZA 2023 GODINU

Javna rasprava na Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2023 godinu u trajanju od 15 dana održaće se počev od 05.12.2022. godine, zaključno sa...

Saznajte više 05.12.2022.

JAVNA RASPRAVA - BUDŽET OPŠTINE ZA 2020 GODINU

U prilogu su dokumenti vezani za raspravu:...

Saznajte više 19.11.2019.

JAVNA RASPRAVA - POREZ NA NEPOKRETNOST I PLAĆANJE ČLANSKOG DOPRINOSA

Skupština Opštine Kotor je 30.09.2019. godine utvrdila nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti i nacrt Odluke o visini, načinu obračuna i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj...

Saznajte više 01.10.2019.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 26.08.2019 g. utvrdila Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama, koji je Zaključkom Skupštine Opštine Kotor...

Saznajte više 26.08.2019.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - NACRT ODLUKE O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 26.08.2019 g. utvrdila Nacrt Odluke o lokalnim administrativnim taksama, koji je Zaključkom Skupštine Opštine Kotor...

Saznajte više 26.08.2019.

JAVNA RASPRAVA - NACRT ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA TURISTIČKE TAKSE

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 25.07.2019 g. utvrdila Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o načinu i rokovima plaćanja turističke takse...

Saznajte više 25.07.2019.