header image

Javne rasprave Sekretarijata za lokalne prihode budžet i finansije

JAVNA RASPRAVA - BUDŽET OPŠTINE ZA 2020 GODINU

U prilogu su dokumenti vezani za raspravu:...

Saznajte više 19.11.2019.

JAVNA RASPRAVA - POREZ NA NEPOKRETNOST I PLAĆANJE ČLANSKOG DOPRINOSA

Skupština Opštine Kotor je 30.09.2019. godine utvrdila nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti i nacrt Odluke o visini, načinu obračuna i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj...

Saznajte više 01.10.2019.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 26.08.2019 g. utvrdila Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama, koji je Zaključkom Skupštine Opštine Kotor...

Saznajte više 26.08.2019.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - NACRT ODLUKE O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 26.08.2019 g. utvrdila Nacrt Odluke o lokalnim administrativnim taksama, koji je Zaključkom Skupštine Opštine Kotor...

Saznajte više 26.08.2019.

JAVNA RASPRAVA - NACRT ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA TURISTIČKE TAKSE

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 25.07.2019 g. utvrdila Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o načinu i rokovima plaćanja turističke takse...

Saznajte više 25.07.2019.

JAVNA RASPRAVA O IZMJENAMA ODLUKE O NAKNADI ZA EKONOMSKO ISKORIŠĆAVANJE KULTURNIH DOBARA

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 18.07.2019 g. utvrdila Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara,...

Saznajte više 18.07.2019.