Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Javne rasprave Skupštine Opštine Kotor

JAVNA RASPRAVA - ODLUKA O VISINI KRITERIJUMIMA NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE SPORTA

Obavještavaju se zainteresovani da je Skupština Opštine Kotor na sjednici održanoj 25. 07. 2019. godine utvrdila Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu...

Saznajte više 01.08.2019.

JAVNA RASPRAVA PO NACRTU STATUTA OPŠTINE KOTOR

Obavještavaju se zainteresovani da je Skupština Opštine Kotr na sjednici održanoj 25. 07. 2019. godine utvrdila Nacrt Statuta Opštine Kotor, koji je Zaključkom Skupštine Opštine...

Saznajte više 01.08.2019.

ZAKLJUČAK - NACRT ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I NACRT ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE BESPRAVNIH OBJEKATA

Na osnovu člana 50, a u vezi sa članom 33 stav 1 Statuta opštine Kotor ("Službeni list opštine Kotor broj 3/04, "Službeni list Crne Gore...

Saznajte više 31.01.2018.

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

Predsjednik Opštine Kotor je Zaključkom br. 01-977 od 26.01.2018 godine utvrdio Nacrte sledećih dokumenata: Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Odluke o naknadi za komunalno...

Saznajte više 31.01.2018.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA SAVJET ZA ZAŠTITU I RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

Na osnovu člana 19. Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave ("Službeni list Opštine Kotor" br. 16/05, Službeni list Crne Gore - opštinski...

Saznajte više 30.10.2017.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE ETIČKE KOMISIJE ZA IZABRANE PREDSTAVNIKE I FUNKCIONERE

JAVNI POZIVza predlaganje kandidata za članoveEtičke Komisije za izabrane predstavnike i funkcionere 1. Zа člаnа Еtičkе kоmisiје mоžе biti izаbrаnо licе kоје: - pоsјеduје visоkе еtičkе vriјеdnоsti...

Saznajte više 05.10.2017.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE ETIČKE KOMISIJE ZA LOKALNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

JAVNI POZIVza predlaganje kandidata za članoveEtičke Komisije za lokalne službenike i namještenike Za člana Etičke Komisije ne može biti izabrano lice koje je: -         izabrani predstavnik ili...

Saznajte više 05.10.2017.

ZAKLJUČAK JAVNE RASPRAVE O IZMJENI ODLUKE O LOKANIM KOMUNALNIM TAKSAMA

Na osnovu člana 30. Statuta Opštine Kotor („ Sl. List Opštine Kotor“ br. 3/04 i „Sl. List CG“ br. 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11), Skupština...

Saznajte više 28.04.2016.