header image

SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA I EGIPĆANA UZ POSREDOVANJE SARADNIKA ZA SOCIJALNU INKLUZIJU

12.02.2021.

Ovim putem Vas obavještavamo da je dana 29.01.2021. godine objavljen Oglas za obuku medijatora (Saradnik u socijalnoj inkluziji Romske i Egipćanske populacije). Oglas je dio aktivnosti u okviru predmetnog projekta koja za cilj ima organizovanje obuke za Saradnike u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u sledećim oblastima:

 

1. Zdravstvena zaštita

2. Socijalna zaštita

3. Zapošljavanje

 

PROGRAM: Projekat se realizuje u okviru zajedničkog Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

KORISNIČKA INSTITUCIJA: Ministarsvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore

UGOVORNO TIJELO: Ministarstvo finansija Crne Gore – Direkcija za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

PROJEKTNI PARTNERI: Glavni grad Podgorica, Opština Berane i Opština Ulcinj

SARADNICI NA PROJEKTU: Romski savjet Crne Gore

REALIZACIJA PROJEKTA: 18 mjeseci – Septembar 2020 godine – Februar 2022. godine

BUDŽET PROJEKTA:  500.382,07 EUR

  • 750,00 EUR, - sredstva Evropske unije
  • 132,35 EUR - sredstva iz Budžeta Crne Gore  
  • 499,72 EUR – sredstva koje je obezbijedio Help

CILJEVI PROJEKTA:

  • Obezbjediti dalji razvoj kvaliteta i širenje posredovanja, za romsku i egipćansku zajednicu, kroz obučavanje potencijalnih saradnika/ca u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki, i omogućavanje rada izabranih saradnika i dalji razvoj ovog modela.
  • Jačanje implementacije antidiskriminacione politike i poboljšanje pristupa socijalnim pravima za najviše diskriminisane grupe, kroz povećanje kapaciteta državne uprave na nacionalnom i lokalnom nivou i kroz institucionalnu podršku i izgradnju kapaciteta javnog sektora koji imaju zadatak da sprovode antidiskriminacione mjere (posebno u oblasti zapošljavanja, zdravstvene zaštite i socijalne zaštita), a s posebnim naglaskom na romsku i egipćansku populaciju
  • Da se ojača dijalog, saradnja i koordinacija između relevantnih državnih i lokalnih institucija, romske i egipćanske zajednice i civilnog društva i saradnika u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki i poveća svijest javnosti o društvenom značaju rada ovih saradnika.

OPIS PROJEKTA:

Projekat će podstaći povećanje stepena socijalne inkluzije romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori sveobuhvatnim pristupom koji uključuje širenje mreže kvalifikovanih saradnika u socijalnoj inkluziji, razvijanje modela i najboljih praksi u posredovanju kao i uspostavljanje i zalaganje za sistematizaciju uloge saradnika u socijalnoj inkluziji u nacionalnim institucijama.

Primarno će projekat omogućiti obuku, i rad saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u sektorima zdravstva, zapošljavanja i socijalne zaštite u 11 opština u Crnoj Gori: Bar, Berane, Bijelo Polje, Budva, Cetinje, Herceg Novi, Nikšić, Pljevlja, Podgorica, Tivat i Ulcinj.

Dodatno će se obezbijediti uslovi za unaprijeđenje poznavanja i sprovođenja antidiskriminacione politike od strane nadležnih institucija i službi – naročito na lokalnom nivou, kroz aktivnosti jačanja administrativnih kapaciteta, ali i koordinaciju, mentoring i umrežavanje saradnika u socijalnoj inkluziji.

Projekat se fokusira na jačanje socijalne inkluzije romske i egipćanske populacije kroz pružanje kvalitetnog posredovanja tako što će 60 potencijalnih saradnika i saradnica u socijalnoj inkluziji biti obučeno za obavljanje poslova saradnika za socijalnu inkluziju Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u oblastima zdravstva, zapošljavanja i socijalne zaštite, u svih 11 ciljanih opština, pri čemu će: 

  • Najmanje 20 osoba biti odabrano za obuku i osposobljeno za saradnike u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u oblasti socijalne zaštite.
  • Najmanje 20 osoba biti odabrano za obuku i obučeno za saradnike u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u oblasti zdravstva.
  • Najmanje 20 osoba biti odabrano za obuku i obučeno za saradnike u socijalnoj inkluziji Roma/Roma i Egipćana/Egipćanki u oblasti zapošljavanja.

Nakon sprovedene licencirane obuke kroz projekat će se omogućiti rad najmanje 40 saradnika i saradnica u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u zdravstvenim centrima i bolnicama, kancelarijama Zavoda za zapošljavanje, Biroima rada  i centrima za socijalni rad, u ovim opštinama i unutar romskih i egipćanskih zajednica/naselja, a u trajanju od 12 mjeseci. Nadoknada za rad saradnika će se obezbijediti iz finansijskih sredstava ovog projekta. 

Uspostavljanjem nacionalne multidisciplinarne mreže obučenih lokalnih saradnika za inkluziju i njihovim aktivnim radom na terenu, obezbijediće se poboljšanje sistema podrške pripadnicima romske i egipćanske zajednice da koriste svoja prava u oblastima zdravstva, zapošljavanja i socijalne zaštite.

OGLAS

12.02.2021. Preuzimanje