header image

OBAVJEŠTENJE ZA VLASNIKE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

10.12.2014.
blog image

Obavještavamo Vas da je čl.3 Odluke o radnom vremenu propisano zimsko radno vrijeme od 1. oktobra. do 30.aprila u interval od 06:00 do 23:00 časova, a za dane petak i subotu od 06:00: do 01:00 časova.Takođe Vas obavještavamo da je Odlukom o zaštiti od buke propisano sljedeće:Čl.3Angažovanje žive muzike, je moguće sa i bez električnog ozvučenja. Živa muzika sa električnim ozvučenjem može se izvoditi u zatvorenim prostorijama ugostiteljskog objekta i na terasama van Starog grada u vremenu od 17:00 -24:00 časova, sa jačinom zvuka do 50 decibela.

Čl.5
Reprodukcija muzike preko audio i video uređaja i drugih zvučnih uređaja za emitovanje muzike u ugostiteljskim i drugim poslovnim objektima može se emitovati u vremenu od 09:00-15:00 i od 17:00 do 24:00 sata, sa jačinom zvuka do 50 decibela.Uređaji za reprodukciju muzike sa zvučnim kutijama moraju se isključivo nalaziti u poslovnoj prostoriji.
Čl.11
Odobrenje za izvođenje i reprodukciju muzike u ugostiteljskom objektu i drugim poslovnim objektima izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove privrede. Odobrenje za izvođenje muzike izdaje se za tekuću godinu.
Čl.17
Ako se muzika izvodi ili reprodukuje bez odobrenja nadležnog organa i ako se uređaji za reprodukciju muzike sa zvučnim kutijama nalaze van poslovne prostorije, komunalni inspektor zabraniće dalje izvođenje ili reprodukciju muzike donošenjem Rješenja, sa nalogom za uklanjanje muzičkih uređaja i pokrenuti prekršajni postupak kod nadležnog organa za prekršaje.
Komunalna policija Opštine Kotor će u narednom periodu preduzeti pojačane službene radnje u skladu sa svojim ovlašćenjima, a u smislu potpune primjene gore navedenih Odluka.